NOTE BIO              

 

Jerzy Karwowski – artysta niesamowity. Jak napisał pewien recenzent, „Karwowski swoim graniem wzrusza i bawi, nawiązuje w naturalny sposób kontakt z publicznością, i nigdy nie zanudza...” W środowisku muzycznym określany jest jako multiinstrumentalista-showman. Gra na różnych typach saksofonu, także na klarnecie, flecie i harmonijce ustnej.  Znany jest jako solista-instrumentalista z Orkiestry Zbigniewa Górnego. Uczestniczy w wielu popularnych programach telewizyjnych, między innymi „Co nam w duszy gra”. Jerzy Karwowski uczestniczy także w wielu nagraniach płytowych, a w 1999 roku wydana została jego autorska płyta „Saxohity”. Karwowski okrasza swoje produkcje muzyczne także słowem, uchodzi za znakomitego „showmana”.

Obecnie współpracuje z wieloma orkiestrami, między innymi jest filarem poznańskiego zespołu klezmerskiego „Shalom”. 

Repertuar Jerzego Karwowskiego jest bardzo różnorodny pod względem stylów muzycznych. Generalnie dominuje muzyka rozrywkowa z elementami muzyki etnicznej. Do wszystkich utworów, które wykonuje, posiada własne materiały orkiestrowe (około trzy godziny muzyki).

Występuje także z akompaniamentem mechanicznym, posiadając własne, profesjonalne półplaybacki. Wykonuje także mini-recitale z towarzyszeniem fortepianu, ewentualnie keyboardu, a w zależności od potrzeb, z sekcją rytmiczną, a także z kwintetem dętym blaszanym, w towarzystwie, którego wykonuje program zatytułowany „Muzyka różnych narodów”.

Jako solista Karwowski koncertował  odnosząc olbrzymie sukcesy z większością orkiestr w Polsce, a także w Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Norwegii.  Przez kilka sezonów był dyrektorem muzycznym na turystycznych statkach amerykańskich pływających dookoła świata.  Obecnie z dużym powodzeniem koncertuje jako solista z własnym "show".  

Każdy udział Jerzego Karwowskiego w koncercie czy imprezie estradowej kończy się sukcesem.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki otrzymał specjalną nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

George Karwowski – the incredible artist, who “…touches and amuses with his play, finds a natural contact with the audience, and never gets us bored…” – as one of the critics wrote.  In music environment he would be no doubtfully called a multiinstrumentalist – showman. He plays  many types of saxophones,  the clarinet, flute and the mouth organ. He’s known as a soloist-instrumentalist in Zbigniew Górny Orchestra,  besides he  participates in  popular TV shows.  George Karwowski also takes part in many radio records, and in 1999 he published his own authorship CD – “Saxohits”. Karwowski adorns his music productions with a great speech – that’s why he’s reckoned to be a gorgeous showman.

Currently he cooperates with lots of orchestras and bands, he’s a “pillar” of a poznań’s klezmer band “Shalom”.

His Repertoire and music inspirations are very, so to say various. Generally the biggest part takes a soft, amusement music with elements of etno… The great advantage is that Karwowski has got all necessary orchestra materials to go with  every tune he performs (and that gives us approximately three hours of music). Thanks to professional half-playbacks,  he can also play with a “mechanical” arrangements. He can also appear with  piano (eventually keyboard) accompaniment, or with a rhythmical section, or even with a brass quintet – everything depends on necessities.

As a solist Karwowski was successfully concerting in most of Polish Philharmonic Halls , and also in Holland, Germany, Switzerland, Denmark, Sweden and Norway. He was a music director during a few cruise seasons on a luxury American cruise lines traveling around the world. 

Every concert with George Karwowski’s part becomes a great success.   

For remarkable achievements in music George Karwowski obtained a special prize awarded by President of Poznań City.